A Visit From Joy - XL Big Band

cv1346227527

"Det är lätt att instämma med albumtextförfattaren, amerikanske trombonisten och storbandsledaren John Fedchock, som menar att Claus är på väg att skaffa sig ett eget namn som en väsentlig och unik kompositör."

Christer Nilsson Sydsvenskan

Copyright © 2012-2020 Claus Sörensen | Webdesign Caesax Multimedia